środa, 20 maja 2015

Nasz Projekt został doceniony!

Długo oczekiwaliśmy na taki komunikat!

"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2015.
............ 

Wniosek numer: 2015-1-PL01-KA101-015660
Tytuł: Smartszkoła - język, kultura, technika paszportem do Europy

uzyskał łącznie 87 punktów na 100 możliwych.... i został zatwierdzony do realizacji"

Wyniki kwalifikacji

Wiadomość szczególnie nas cieszy gdyż z całej Polski przedstawiono  655 projektów, a tylko 126 najlepszych, w tym 9 z Wielkopolski otrzymało unijne dofinansowanie.